30/05/2013

PROSES LAPOR DIRI AMBILAN MAC 2017 | COSMOPOINT KK


SESI LAPOR DIRI COSMOPOINT BAGI PELAJAR BARU AMBILAN MAC 2017Perhatian kepada semua pelajar yang telah mendaftar sebagai pelajar Cosmopoint Kota Kinabalu sesi pengambilan Mac 2017, Anda diminta untuk merujuk kepada senarai dibawah untuk memudahkan Proses Lapor Diri pelajar pada 27 Mac akan datang.

Sila rujuk kepada Kursus Diploma anda untuk mengetahui lokasi Kampus Cosmopoint bagi sesi lapor diri.


KAMPUS COSMOPOINT : WISMA TIMES (JALAN TUARAN BY PASS, INANAM)

 • Diploma Pengurusan Hotel / Hotel Management
 • Diploma Pengurusan Pelancongan / Tourism Management
 • Diploma Seni Kulinari / Culinary Arts
 • Diploma  Seni Pastri / Bakery & Pastry
 • Diploma E-kesetiausahaan / E-secretaryship
 • Diploma Perakaunan / Accounting
 • Diploma Pengurusan Perniagaan / Business Management
 • Diploma Teknologi Maklumat / Information Technology
 • Diploma Aplikasi Multimedia / Multimedia Application
 • Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer / Computer Graphic
 • Diploma Teknologi Makmal Perubatan / Medical Laboratory Technology


Semua pelajar dikehendaki untuk menghadiri Sesi Lapor Diri terus ke kampus Cosmopoint masing masing mengikut Kursus Diploma pelajar.

Bagi pelajar yang belum mendaftar untuk Sesi Kemasukkan Cosmopoint Mac 2017, sesi pendaftaran lewat akan dibuka sepanjang minggu lapor diri Cosmopoint iaitu bermula pada 9 Mac - 27 Mac.

Sila Hubungi pendaftar Cosmopoint Sir Amir - 0168106348 untuk maklumat lanjut bagi sesi pendaftaran lewat ambilan Mac 2017.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...