PROGRAM DIPLOMA YANG DITAWARKAN DI COSMOPOINT COLLEGE

PERAKAUNAN
(Diploma Pendidikan Awal Kanak_Kanak)PERAKAUNAN


 PENGURUSAN PERNIAGAAN

 SENI KULINARI


 E-KESETIAUSAHAAN


 SENI REKA GRAFIK BERKOMPUTER


 PENGURUSAN PERHOTELAN


 TEKNOLOGI MAKLUMAT


 APLIKASI MULTIMEDIA


 SENI PASTRI

 PENGURUSAN PELANCONGAN