DANASISWA 2023 COSMOPOINT COLLEGE

 


DANASISWA 2023 DI COSMOPOINT COLLEGE!!!
Pelajar yang mendaftar di Cosmopoint College akan menerima DANASISWA dan menilmati kelebihan seperti berikut:


Elaun Kemasukan Pengajian - BERJUMLAH RM 200

Diskaun Yuran Pengajian - SEHINGGA RM 8000

Tajaan Penginapan Sepanjang Pengajian - BERNILAI RM 3000

Tajaan ke Peringkat Program Ijazah Muda - BERNILAI RM 15,000