. DIPLOMA IN ACCOUNTING | Perakaunan | PERMOHONAN ONLINE | COSMOPOINT COLLEGE SABAH

DIPLOMA IN ACCOUNTING | Perakaunan

DIPLOMA IN ACCOUNTING | Perakaunan


www.cosmopointcollege.com
PENGENALAN

Diploma Perakaunan di Cosmopoint / KLMU menawarkan anda pelbagai kerjaya menarik kerana keperluan tenaga terlatih di dalam bidang ini berada pada skala yang tinggi.


MATLAMAT KURSUS

Matlamat kursus ini termasuk;
 • Membolehkan pelajar mengendalikan pelbagai fungsi perakaunan di tempat kerja. 
 • Melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan menepati kehendak pasaran sebagai persediaan peringkat awal selaku professional. 
 • Memberi tumpuan kepada konsep pengurusan kewangan dan perakunan teras serta kemahiran yang mengaplikasikan kepada "Praktis Dunia Sebenar" sekaligus menyediakan pelajar dengan asa yang kukuh dalam teori perakunan. 
 • Membina pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam bidang kepakaran termasuk laporan dan akaun kewangan, pengurusan akaun, perakaunan dan cukai peribadi.

PELUANG PEKERJAAN
 • Eksekutif Akaun 
 • Eksekutif Percukaian 
 • Eksekutif / Pembantu Audit Dalaman 
 • Pegawai Belanjawan/ Kos 
 • Pembantu Akaun Bookkeepers

KELAYAKAN DIPERLUKAN
 • Sekurang-kurangnya 3 kepujian / kredit SPM termasuk Matematik 
 • LULUS subjek Bahasa Malaysia (BM)