. DIPLOMA IN E-SECRETARYSHIP|E-Kesetiausahaan | PERMOHONAN ONLINE | COSMOPOINT COLLEGE SABAH

DIPLOMA IN E-SECRETARYSHIP|E-Kesetiausahaan


www.cosmopointcollege.com


DIPLOMA IN E-SECRETARYSHIP | 

E-Kesetiausahaan


PENGENALAN  

Diploma E-Kesetiausahaan adalah salah satu kursus atas dorongan pasaran yang merefleksikan keperluan setiausaha dan pembantu pentadbir yang mana dibekalkan dengan kemahiran komputer dan mampu mengendalikan pelbagai jenis dokumentasi dan proses-proses pejabat yang lain.


MATLAMAT KURSUS 

Matlamat kursus ini adalah;

1 Untuk memastikan pelajar lebih mahir mengendalikan teknologi bagi menyelesaikan masalah berkaitan pentadbiran pejabat dan dokumentasi.

2. Bagi melengkapkan pelajar dengan kemahiran komunikasi lisan dan bertulis pada peringkat profesional di dalam pentadbiran pejabat.

3. Membangunkan kecekapan dalam peringkat profesional dari pelbagai aspek seperti pengurusan masa, menyelesaikan masalah dan kebolehan bekerja secara berkumpulan seperti mana yang diperlukan dalam dunia pekerjaan dunia sebenar.


PELUANG PEKERJAAN 

Pembantu Tadbir
Pembantu Pejabat
Setiausaha Eksekutif
Setiausaha Peribadi
Penolong Peribadi
Pegawai Tadbir


KELAYAKAN

Sekurang-kurangnya 3 kepujian / kredit SPM 
LULUS subjek Bahasa Malaysia (BM)
Daftar Sekarang