DIPLOMA IN E-SECRETARYSHIP|E-Kesetiausahaan


www.cosmopointcollege.com


PENGENALAN  

Diploma E-Kesetiausahaan adalah salah satu kursus atas dorongan pasaran yang merefleksikan keperluan setiausaha dan pembantu pentadbir yang mana dibekalkan dengan kemahiran komputer dan mampu mengendalikan pelbagai jenis dokumentasi dan proses proses pejabat yang lain.


MATLAMAT KURSUS 

Matlamat kursus ini adalah;
 • Untuk memastikan pelajar lebih mahir mengendalikan teknologi bagi menyelesaikan masalah berkaitan pentadbiran pejabat dan dokumentasi.
 • Bagi melengkapkan pelajar dengan kemahiran komunikasi lisan dan bertulis pada peringkat profesinal di dalam pentadbiran pejabat.
 • Membangunkan kecekapan pada peringkat profesional dari pelbagai aspek seperti pengurusan masa, menyelesaikan masalah dan berkebolehan bekerja secara berkumpulan seperti mana yang diperlukan dalam dunia pekerjaan sebenar.

PELUANG PEKERJAAN 
 • Pembantu Tadbir
 • Pembantu Pejabat
 • Setiausaha Eksekutif
 • Setiausaha Peribadi
 • Penolong Peribadi
 • Pegawai Tadbir

KELAYAKAN
 • Sekurang-kurangnya 3 kepujian / kredit SPM 
 • LULUS subjek Bahasa Malaysia (BM)