. Pengiktirafan MQA JPA - Cosmopoint Sabah | PERMOHONAN ONLINE | COSMOPOINT COLLEGE SABAH

Pengiktirafan MQA JPA - Cosmopoint Sabah

Adakah COSMOPOINT KOTA KINABALU di-iktiraf oleh kerajaan?Ya, Cosmopoint Kota Kinabalu adalah diiktiraf oleh kerajaan dan dari institusi-institusi berkaitan pengiktirafan, kualiti dan kebolehpasaran kerja di Malaysia. Pengiktirafan daripada MQA, JPA KPT, MyQuest adalah penting bagi sesebuah institusi seperti Cosmopoint Sabah dan juga Cosmopoint College di cawangan lain. Ini juga merupakan salah satu faktor penting apabila ingin membuat pilihan tempat dan destinasi dengan tepat bagi memastikan sijil dan program yang ditawarkan adalah diiktiraf oleh kerajaan bagi menjamin kebolehan pasaraan pekerjaan sesudah tamat pengajian.


Cosmopoint Sabah misalnya merupakan salah satu institusi pengajian tinggi yang pada masa kini mendapat tumpuan daripada para pelajar lepasan SPM dan STPM untuk meneruskan pengajian mereka di peringkat Diploma. Ini kerana Cosmopoint Sabah bukan sahaja merupakan salah satu institusi yang telah lama wujud di Sabah malah juga beroperasi di ibu kota - Kota Kinabalu yang mana pelajar tidak perlu keluar ke tempat lain untuk belajar. Selain itu, Cosmopoint juga merupakan intitusi yang mendapat pengiktirafan daripada pihak kerajaan.


www.cosmopointcollege.com
Sumber :  https://www.mqa.gov.my/


Bagi pelajar sama ada lepasan SPM atau STPM yang memilih Cosmopoint College sebagai pilihan destinasi pendidikan masing-masing, artikel ini adalah panduan terkini buat anda membuat pilihan sewajarnya dengan tepat. (Artikel ini telah dikemaskini 28 Jan 2024)


Bagi pelajar yang masih ragu-ragu dengan pilihan masing masing, janganlah ragu-ragu sekiranya pelajar berhasrat untuk menjadi sebahagian daripada komuniti Cosmopoint khususnya di Cosmopoint Kota Kinabalu. Daftarlah segera untuk mengikuti pengambilan pelajar yang terdekat. 

Daftar Sekarang

CTA