. Penginapan Asrama COSMOPOINT KK | PERMOHONAN ONLINE | COSMOPOINT COLLEGE SABAH

Penginapan Asrama COSMOPOINT KK

PENGINPAN ASRAMA DAN PENGANGKUTAN BAS
www.cosmopointcollege.com

Pihak kolej Cosmopoint menyediakan kemudahan asrama dan pengangkutan bas bagi pelajar yang jauh dari bandar Kota Kinabalu.

Kemudahan asrama adalah percuma dan bas disediakan.

Kadar pendaftaran yuran pelajar ada bergantung kepada jenis diploma yang dipilih serendah RM 100 sahaja yang mana yuran  asal adalah RM RM 400 sebelum ini.

Nasihat pegawai pendaftar kepada semua bakal pelajar Cosmopoint Kota Kinabalu, Sabah, pastikan anda berhubung dengan pihak pendaftar anda sekiranya anda memerlukan bantuan ataupun khidmat nasihat berhubung dengan pendaftaran pelajar. Pastikan anda mendapatkan semua maklumat berhubung dengan proses pendaftaran dan penginapan daripada pihak kampus melalui pendaftar anda.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pendaftar Cosmopoint Kota Kinabalu, Sir Amir di talian 0168106348 sebelum anda datang ke kampus untuk melancarkan proses pendaftaran pelajar.